Aanaya lipe logo

กิจกรรม เก็บขยะ เกาหลีเป๊ะ

กิจกรรมเก็บขยะ อนัญญาหลีเป๊ะ

กิจกรรม เก็บขยะ เกาะหลีเป๊ะ จุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวมีความสวยงามทั้งจุดดำน้ำและในส่วนของชายหาด ซึ่งเกาะหลีเป๊ะได้ชื่อว่าเป็น ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก World’s 20 most beautiful beaches อยู่ในอันดับ ที่ 6 (อ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์ Daily Star ของประเทศอังกฤษ) เป็นเกาะอันเงียบสงบ เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาการ์ตูนที่พบเห็นได้ยากจะอาศัยอยู่เฉพาะในดอกไม้ทะเลเท่านั้น กัลปังหา ปะการังเขากวาง ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในทะเล นับได้ว่าเป็นจุดดำน้ำที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ถึงแม้ตัวเกาะหลีเป๊ะเองจะห่างไกลจากความวุ่นวายในตัวเมืองออกไปกว่า 67 กิโลเมตร แต่ อัตราผู้มาเยือนเกาะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีหลีกเลี่ยงไม่ได้กับจำนวนขยะที่หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเช่นกัน

4C5A2711 Website

อีก 1 กิจกรรมที่ทางอนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทะเลและชายฝั่ง ก็คือการเก็บขยะบริเวณชายหาด มากกว่า 80 % ของขยะในทะเล เกิดจากฝีมือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากชุมชนเองและจากการท่องเที่ยว ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย และ เครี่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ ขยะเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก สัตว์น้ำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักคิดว่าพวกขยะพลาสติกเหล่านี้เป็นอาหาร จึงเผลอกินเข้าไปจนมันไปอุดตันในกระเพาะอาหาร ทำให้ป่วย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด หรือในอีกกรณี สัตว์น้ำมักว่ายน้ำไปติดกับดักขยะพลาสติกโดยไม่รู้ตัว และถูกขยะเหล่านี้เกี่ยวไปที่อวัยวะจนได้รับบาดเจ็บได้ ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและทรัพยากรเกิดความสูญเสีย เช่น การตายของปะการัง เนื่องจากมีอวนจำนวนมากปกคลุมในแนวปะการัง การติดอวนของสัตว์ทะเลจนตายหรือติดเชื้อ ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง

เนื่องจากบนเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งชุมชนที่มีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ การเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ช่วยแค่ว่าเรียบร้อย สบายตาเท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมการแพร่กระจายของโรคอีกด้วย การจัดการขยะให้เหมาะสมเป็นที่เป็นทางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งโรคที่เกิดจากการสุขาภิบาลไม่ดี เช่น อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก ซึ่งเกิดจากพาหะที่เป็นยุ่งลาย หากเรากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ได้ ก็สามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคได้เช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน พนักงานและนักท่องเที่ยว

ทางอนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท จึงได้จัดกิจกรรม เก็บขยะ เกาหลีเป๊ะ ทำความสะอาดตามแนวชายหาดและในทะเลร่วมกับชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาไว้ทั้งแหล่งชุมชนที่มีคนพื้นถิ่นอาศัยอยู่และนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความสวยงามของเกาะหลีเป๊ะ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สะอาดและปลอดภัยทั้งคนเองและสัตว์ทะเล และยังคงรักษาความสวยงามของเกาะหลีเป๊ะที่ปราศจากขยะ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและใต้น้ำพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกทั้งและอยู่ร่วมกับชาวพื้นเมืองอย่างสงบสุข

ติดต่อ อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท

Why choose us?

Lipe Resort is a beachfront resort with facilities and the best swimming pool in Lipe.

Promotion

Other Content